Samotność w rodzinie

Wraz z przemianami w naszym kraju poszerza się krąg osób doświadczających samotności – osamotnienia. Jeszcze do niedawna, jako Polacy, znani byliśmy z tego, iż lubiliśmy być razem, świętować, bawić się. Czasem problemem było raczej odseparowanie się od bliskich niż problem samotności. Jednak stajemy się społeczeństwem konsumpcyjnym, coraz bardziej nastawionym na posiadanie, a co za tym idzie, jesteśmy coraz bardziej samotni. Wiele godzin spędzamy w pracy, a po przyjściu do domu zasiadamy przed telewizorem, komputerem. Brak wtedy czasu na bycie razem z rodziną, na rozmowy. Komunikacja przestaje być dialogiem, a staje się monologiem. Zauważam, że dużym problemem w rodzinach jest samotność ludzi, którzy przecież wybrali życie we wspólnocie. Prowadzi ona do utraty więzi ze sobą, drugim człowiekiem i z Bogiem. Jest to wielkie cierpienie dla rodziny.

Trzy rodzaje samotności

Spróbujmy przyjrzeć się problemowi samotności w rodzinie od różnych stron i zastanowić się, jak można go rozwiązać. Samotność i cierpienie to rzeczywistość związana ze złem. Towarzyszą one człowiekowi od momentu grzechu pierworodnego. Kiedy człowiek zerwał więzy miłości z Bogiem, z drugim człowiekiem i z sobą do jego życia wkradło się cierpienie. Choć cierpienie kojarzymy częściej z bólem fizycznym, to istotnym, choć czasem mniej zauważalnym, problemem jest cierpienie psychiczne czy duchowe. Do takich należy brak więzi w rodzinie. Rodzina jest miejscem, gdzie człowiek przychodzi na świat – rodzi się. To miejsce, gdzie pragnie czuć się przyjęty, może być sobą. Każdy ma jakąś rodzinę. Większość dorosłych ludzi wybiera małżeństwo, a w konsekwencji życie w rodzinie, jako swoją drogę życia. Oczekują oni miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i zaspokojenia wielu innych potrzeb psychicznych. Życie często boleśnie weryfikuje te oczekiwania. Spójrzmy jak patrzą na problem samotności psycholodzy. Craig Ellison wyróżnia trzy rodzaje samotności: emocjonalną, społeczną, egzystencjalną.

Samotność emocjonalna

Wiąże się z utratą lub brakiem głębokiej więzi psychicznej z drugim człowiekiem. Czuje on wtedy, że brak mu osoby bliskiej: ma ogromną potrzebę kontaktu emocjonalnego, której nie może zaspokoić. Przyczyn niemożności zaspokojenia tej potrzeby jest wiele. Wymieńmy tu jedną, moim zdaniem najczęściej obecnie spotykaną. Jest nią problem nawiązywania głębokich relacji osobowych z drugim człowiekiem. Często nie potrafimy, boimy się tego. Dzieci, które nie miały w dzieciństwie możliwości przywiązać się emocjonalnie i uczuciowo do jednej osoby (matki, ojca), gdyż ich opiekunowie ciągle zmieniali się, w życiu dorosłym nie potrafią nawiązywać głębokich relacji uczuciowych. Te relacje je przerażają, a samo przywiązanie kojarzy się od razu z bólem porzucenia. Pamiętam osobę, która jeżeli tylko doświadczyła, że ktoś stał się dla niej bliski, ważny emocjonalnie, szybko zrywała tę znajomość, nie rozumiejąc oczywiście swojego zachowania. Bała się, że jeżeli kogoś pokocha – zostanie porzucona. Dlatego doświadczała bólu rozstania w sposób przez nią kontrolowany.

Samotność społeczna

To doświadczenie związane jest z brakiem grupy społecznej, wspólnoty, która akceptowałaby, dawałaby wsparcie i przyjaźń. Gdy jej brak, pojawia się poczucie pustki, niepokoju, braku celu. Życie toczy się jakby na peryferiach, poza istotnymi wydarzeniami. Jest to częste doświadczenie kobiet wykształconych, które decydują się na wychowanie dzieci i przez wiele lat pozostają poza grupą zawodową i poza wszelkimi innymi grupami. Do tego dochodzi nieobecność męża, który wtedy intensywnie pracuje, aby móc utrzymać rodzinę. Brak znajomych i sąsiadów zamyka kobietę w kręgu tych samych spraw i obowiązków.

Samotność egzystencjalna (duchowa)

Łączy się z poczuciem braku więzi człowieka z Bogiem. Człowiek oddzielony od Boga nie widzi sensu swoich działań. Życie przeżywane jest jako coś bardzo uciążliwego i bezsensownego. Często w rodzinie nie zwracamy na ten problem uwagi. Nie rozmawiamy o tym jaką mamy relację z Bogiem. Często nie przychodzi nam do głowy, aby zastanowić się na jakim etapie rozwoju duchowego jest mąż, żona? Jaki obraz Boga nosi w sobie moje dziecko? A jest to bardzo ważne. Jeżeli, nie zdając sobie z tego sprawy, będziemy do małżonka kierować oczekiwania, których człowiek zaspokoić nie może (a może je spełnić tylko Bóg), to nasze cierpienie, samotność może się pogłębić. Trzeba mieć świadomość, że oczekiwanie od drugiego człowieka, iż będzie bezwarunkowo kochał, nigdy nas nie zawiedzie, że zawsze stanie na wysokości zadania to oczekiwania nierealne. Powinny one być kierowane do Boga, a nie do człowieka, gdyż tylko Bóg kocha  bezwarunkowo, tylko Bóg nigdy nie zawodzi. Głęboka relacja z Bogiem wypełnia przestrzeń samotności człowieka, której nic innego wypełnić nie może.

Samotność a rodzina

Te trzy rodzaje samotności podane przez psychologię są moim zdaniem bardzo mocno obecne w naszych rodzinach. Przenikają się wzajemnie i owocują zanikaniem pojęcia miłości opartej na  wzajemnym obdarowywaniu siebie – dawaniu i braniu. Relacje rodzinne przypominają raczej handel niż obdarowywanie. Łatwiej jest dać zarobione pieniądze niż zobaczyć, że dziecko bardzo pragnie naszej obecności. Często pod oporem i sprzeciwem dorastającego dziecka kryje się wielkie pragnienie kontaktu z rodzicem, a pod postawą bierności i odczuciami bezsensu pragnienie usłyszenia, że jest ważne dla niego.

Osamotnienie w rodzinie to nie tylko doświadczenie dziecka. Często cierpią na nie dorośli, którzy zabiegani, uwikłani w różnego rodzaju sprawy, nie mają dla siebie czasu. Narasta w nich poczucie rozczarowania, krzywdy, niezrozumienia. Jest to bardzo niebezpieczny stan dla całej rodziny. Przestajemy ze sobą rozmawiać. Komunikowanie się to jeden z najważniejszych sposobów wyrażania wzajemnej miłości.

Rozmowa o tym, co się wydarzyło, co przeżywam, czego oczekuję od ciebie, jakie mam obawy i jakie radości, to doskonały sposób na uzdrowienie relacji w rodzinie. Oczywiście istnieje pewne ryzyko, że możemy usłyszeć też słowa krytyczne i bolesne. Warto jednak podjąć ten trud. Mamy wtedy szansę być głębiej, bardziej prawdziwie ze sobą, z bliskimi. Jest to sytuacja wymagająca od nas pewnego wysiłku.

Już słyszę głosy protestu, że tego się nie da zrobić, bo wymaga dużo czasu. Owszem, potrzebny jest czas, ale mniej niż się nam wydaje. Gdyby nasze rozmowy z dziećmi, z współmałżonkiem  zajmowały nam po 15 minut dla każdego, przy pewnych spełnionych warunkach (lepsze poznanie siebie i swoich potrzeb, aktywne słuchanie siebie nawzajem) to wystarczy.

Budowanie więzi to przede wszystkim umiejętność słuchania drugiej osoby, to umiejętność  nazywania swoich uczuć i oczekiwań, uznanie, iż drugi człowiek (także dziecko) ma prawo przeżywać daną sytuację inaczej niż ja. Umiejętność prowadzenia dialogu w rodzinie to sprawa zasadnicza, która zakłada istnienie wolności i miłości, daje pierwszeństwo słuchania nad mówieniem i pragnie zastąpić postawę oceniania postawą rozumienia. Czy warto podejmować te zmiany? Tak, jeżeli to pozwoli nam wyskoczyć z szalonego biegu życia i zmniejszyć cierpienie bliskich, na pewno warto! Jeżeli chcemy przy końcu naszego życia powtórzyć za św. Pawłem, że „w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem...” – z pewnością trzeba tak postąpić.

Małgorzata Mierzwa-Hudzik
Zeszyty Formacji Duchowej nr 15/2001

Modlitwa zmienia mnie, a nie Bóg

W październiku będziemy wymadlać na Różańcu tysiące różnych intencji przez wstawiennictwo Maryi. Czy to oznacza, że modlimy się tylko dla własnych interesów? I kiedy nasza modlitwa jest tak naprawdę skuteczna?

Przywykliśmy definiować modlitwę jako rozmowę z Bogiem. Osobiście wolę inną definicję, która mówi, że modlitwa to stanięcie człowieka w obecności Boga i bycie dla Niego.

Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy

Czy to by oznaczało, że nasza modlitwa jest potrzebna Bogu, skoro na modlitwie jestem dla Niego? Tu dotykamy całego paradoksu modlitwy: że z jednej strony jedyną osobą, która modlitwy potrzebuje, jestem ja sam, a nie Bóg. Z drugiej zaś strony na modlitwie jestem dla Boga, a nie dla siebie. Jak to zrozumieć?

Choć w pierwszym momencie może się to wydawać dla nas przykre, to trzeba jasno powiedzieć: Bóg do niczego nie potrzebuje naszych modlitw! One nie są Mu potrzebne do tego, aby się lepiej poczuł, aby był bardziej szczęśliwy czy aby podnieść własną wartość. Bóg jest w pełni szczęśliwy, nie odczuwa żadnych potrzeb i żadnego braku, który miałby być uzupełniony przez człowieka. Mało tego, nasze modlitwy nie mogą nic w Nim zmienić. Bóg nic nie traci, kiedy nie klękamy do modlitwy, ani nic nie zyskuje, kiedy to czynimy. Jedynymi, którzy tracą, jesteśmy my sami. Bo to my potrzebujemy modlitwy, jak powietrza, bez którego nie możemy żyć. Bo modlitwa – przeczytałem kiedyś takie piękne zdanie – jest najlepszą rzeczą, jaką mogę robić.

Tak bardzo potrzebujemy modlitwy, ponieważ zostaliśmy stworzeni przez Boga dla Niego samego, w ukierunkowaniu na Niego. Kiedy się od Niego odwracamy, wtedy zatracamy sens swojego istnienia, zatracamy pierwotną harmonię i ukierunkowanie, które gwarantuje nam doprowadzenie naszego życia do spełnienia, które jest tylko w Bogu.

Mówienie, że Bóg nie potrzebuje mojej modlitwy, nie uwłacza w żaden sposób Bogu. To naprawdę dobra nowina o Nim, ponieważ to oznacza, że Bóg mnie zapragnął mieć, chociaż mnie do niczego nie potrzebował. To jeszcze bardziej podkreśla Jego miłość i wolny wybór powołania mnie do życia. Kiedy mnie stworzył i kiedy teraz utrzymuje mnie w istnieniu, to nieustannie mówi mi: „chcę, abyś był”, czyli „kocham cię” – bo w taki sposób św. Augustyn definiuje miłość. Oznacza to równocześnie, że Bóg mnie do niczego nie wykorzysta, nie potraktuje mnie instrumentalnie, żeby spełnić jakąś swoją potrzebę moim kosztem. Bóg mnie będzie tylko kochał, inaczej nie chce i nie umie.

Jednakże w sens stworzenia jest też wpisana nasze najgłębsze powołanie. Jestem dla Niego, jestem po to, aby oddawać Bogu chwałę. Jestem całkowicie od Niego zależny, i tylko będąc z Nim, mogę być szczęśliwy. Widzimy wobec tego, że modlitwa nie jest niczym innym, jak zwróceniem się ku Bogu, jak byciem tylko z Nim i dla Niego. Bo tylko wtedy żyję swoim normalnym, pełnym życiem, którego dla mnie zapragnął Bóg.

Bóg chce mojej modlitwy

W liturgii mszalnej, w IV prefacji okresu zwykłego, możemy znaleźć niezwykłe streszczenie sensu modlitwy: „Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia”. Mówiąc najprościej, Bóg nie potrzebuje naszej modlitwy, ale mimo to bardzo jej chce i sam nas pobudza do tego, abyśmy się modlili. Czyni to ze względu na nas samych, bo to my potrzebujemy się modlić, aby przyjąć łaskę zbawienia.

Bóg pragnie naszej modlitwy również dlatego, że jest Ojcem i chce mieć relację ze swoimi dziećmi. Relację, która jest budowana przez rozmowę, przez bycie ze sobą, przez wzajemną miłość. Chce, abyśmy Go poznawali, abyśmy odkrywali Jego słowo i Jego wolę, abyśmy coraz bardziej nabierali Jego cech bycia. A to się dzieje na modlitwie. Prawdziwa relacja miłości jest zbudowana na dwóch fundamentach: prawdzie i wolności.

Miłość istnieje tylko tam, gdzie jest wolność, gdzie jest możliwość wyboru drugiego z własnej woli. Bóg nie chce mieć niewolników, tylko dzieci, które wybrały Go, odkrywszy kim On jest. A jako Ojciec błogosławi wyborom swoich dzieci (o ile nie są one grzechem, czyli czymś fundamentalnie złym), wspiera je w rozwoju, towarzyszy im na drodze wzrastania. Ale to wymaga również prawdy, dlatego przed Bogiem na modlitwie zawsze muszę być prawdziwy w dwojakim sensie. Nie mogę grać żadnych ról, nakładać masek, udawać kogoś, kim nie jestem. Ale również prawdziwy w tym, co do Boga mówię, w tym, co czuję i co przeżywam. Biblia uczy nas modlitwy szczerej, pełnej ufności względem Boga – że ten mnie przyjmie takim, jakim jestem, z tym, co się we mnie teraz dzieje. Nawet gdyby to oznaczało krzyk bólu, rozpacz opuszczenia, gniew na tych, którzy mnie skrzywdzili. Bóg chce, abyśmy w całej prawdzie wylewali przed Nim swoje serce. Bo jest Ojcem, który kocha swoje dzieci i zawsze ma dla nich czas, aby je wysłuchać i im pomóc. Tylko my musimy do Niego ze wszystkim przychodzić i poszukiwać Jego oblicza.

Bóg jest jednością Trzech Osób, które są z sobą w nieustannym dialogu miłości. Do tego dialogu Bóg zaprasza człowieka i objawia względem niego swoje oblicze, które człowiek może znaleźć. Kard. Ratzinger, papież Benedykt XVI, pisał w jednym ze swoich artykułów, co to oznacza, że Bóg ma oblicze: „Właśnie w ten sposób wychodzi na jaw jego najbardziej wewnętrza rzeczywistość: Ten Bóg ma oblicze, jest «osobą». [...] Hebrajski termin panîm (oblicze – przyp. K.P.) postrzega Boga jako osobę, jako zwróconą do nas istotę, która słucha, widzi, mówi, może nas kochać”.  

Bóg potrzebny od zaraz

Nie da się ukryć, że podstawową formą naszej modlitwy jest modlitwa prośby, która zawsze wiąże się z pewną interesownością. Jakże często Bóg jest nam – mówiąc wprost – do czegoś potrzebny… i to od zaraz. Potrzebuję Go, bo choruję, bo zmarła mi bliska osoba, bo mam kłopoty finansowe, bo relacja z drugim jest zbyt trudna, bo dzieci mają problemy i zeszły na złą drogę; bo zgubiłem klucze i nawet tutaj potrzebuję boskiego wstawiennictwa, aby szybko się odnalazły, bo już jestem spóźniony do pracy. Różne są te nasze prośby: jedne ważniejsze, drugie mniej. Jedne skierowane ku nam samym, inne znowu będące wyrazem miłości i zatroskania o innych – chcę nie dla siebie, ale dla tych, których kocham. Jednak za tymi wszystkimi formami modlitwy prośby może (choć rzecz jasna nie musi) kryć się bardzo niebezpieczna pułapka, w którą chyba nieraz wpadamy.

Moc przemiany

Pierwsza pułapka dotyczy przekonania, że ja swoją modlitwą wypraszam coś u Boga. W modlitwie chodziłoby wtedy o to, żeby przekonać Boga do zrobienia czegoś, czego wcześniej nie chciał zrobić, a teraz moja modlitwa stała się przyczyną sprawczą Jego zadziałania. Jeżeli by tak faktycznie było, to okazuje się, że trzeba odrzucić fundamentalną metafizyczną zasadę, że Bóg jest niezmienny, a to w praktyce oznacza, że Bóg może się mylić, może podejmować błędne decyzje, które trzeba korygować. Suponuje to również, że jesteśmy bardziej miłosierni od Boga, skoro wcześniej On sam z siebie na przykład nie chciał uzdrowić chorej na raka cioci Zosi, którą tak bardzo kochamy, a dopiero teraz, kiedy Mu o niej opowiedzieliśmy, przekonaliśmy Go, że jednak warto w ciocię Zosię zainwestować i ją uzdrowić. Ta pewna kąśliwość języka służy tylko temu, aby pokazać całkowitą bezzasadność takiego sposobu myślenia o modlitwie.

Modlitwa nie jest po to, aby zmienić Boga, ale aby zmienić mnie. Modlę się po to, abym to ja wyszedł inny po niej, aby to moje myślenie uległo zmianie, abym bardziej pragnął tego, czego pragnie Bóg, i nie chciał tego, czego On nie chce. Modlitwa mnie zmienia i otwiera na Boże działanie we mnie, na otrzymanie łaski, którą Bóg chciał mnie obdarzyć, na przyjęcie i pełnienie Jego woli. Ale modlitwa również zmienia tych, za których się modlimy. Jesteśmy tajemniczo ze sobą połączeni, jakby jedną nierozerwalną nicią. Moja modlitwa służy zmianie, otwarciu w wolności drugiego na działanie Boga, które względem Niego zamierza. Bóg zawsze pozostaje wolny w swoim działaniu, zawsze to działanie jest Jego inicjatywą i Jego pragnieniem. Modlę się prośbą, aby stanąć wobec Niego w całkowitej zależności, aby uznać, że jestem żebrakiem, który sam z siebie nic nie ma i wszystko musi otrzymać od Boga, aby wylać wobec Niego swoje serce, tak jak małe dziecko nie zachowuje żadnych tajemnic wobec kochającego Ojca. Po prostu wiem, że Ojciec chce ode mnie usłyszeć o moich najgłębszych marzeniach, mimo że doskonale wie, co dla mnie jest najlepsze. On tylko kocha i choć to ja powinienem być całkowicie dla Niego, to w rzeczywistości się okazuje, że On jest dla mnie. Nie muszę Go przekonywać do tego, aby okazywał miłość swoim dzieciom.

Akt wiary

Jezus bardzo często mówił, że dokonał danego cudu ze względu na wiarę jakiejś osoby. I niekoniecznie zawsze to była wiara osoby, na której miał się dokonać cud. Czasami – jak w wypadku sparaliżowanego człowieka, który został uzdrowiony – była to wiara czterech jego przyjaciół, którzy przynieśli go do Jezusa. Innymi znowu razy Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu ze względu na niedowiarstwo zebranych ludzi. Moja wiara lub jej brak są decydujące w tym, czy objawi się we mnie (lub w osobie za którą się modlę) moc Bożego działania. Bóg chce działać, Bóg pragnie czynić względem mnie dobro, ale ja muszę aktem wiary dotknąć Go, tak jak kobieta cierpiąca na krwotok zdecydowała się dotknąć chociażby frędzli u płaszcza Jezusa, aby znaleźć tam uzdrowienie. To właśnie akt wiary w Jego obecność, w Jego moc i dobroć, jest fundamentalny w spotkaniu z Nim. Nic innego na modlitwie nie jest pewne, jak właśnie to, że aktem wiary mogę się z Nim spotkać, ponad wszystkimi innymi doświadczeniami albo ich brakiem. Dostęp do Boga mam tylko przez wiarę.

Zainteresuj się Bogiem

Wobec tego na pytanie o to, co zrobić, aby nasza modlitwa była skuteczniejsza, jest tylko jedna odpowiedź: zainteresuj się Bogiem. Zmień myślenie o modlitwie, która nie jest po to, abym coś z niej wyniósł, aby Boga do czegoś przekonać, aby załatwić setki swoich spraw (nawet niezwykle ważnych i z dobrych pobudek), ale jest stanięciem wobec Niego i dla Niego. Jestem tutaj, bo po prostu chcę z Tobą, Boże, być, bo chcę ten czas „stracić” dla Ciebie, bo chcę Cię kochać. Nie zwiększymy skuteczności modlitwy, intensyfikując moc głosu przy jej wypowiadaniu albo dokładając jeszcze po trzy koraliki do każdej dziesiątki różańca, licząc, że to lepiej zadziała. Różaniec jest jaki jest – niech w takiej formie pozostanie. Ważne jest tylko to, abyśmy na modlitwie coraz bardziej byli wobec obecnego Boga, z większą świadomością i większą wiarą, że On tu jest. Wobec tego i ja stanę wobec Boga w prawdzie o sobie, bez zakładania jakichkolwiek masek, bez ukrywania czegokolwiek – odsłonię się wobec Niego. A do tego będzie mi potrzebna cisza, która jest przestrzenią odkrywania prawdy o nas. Tylko w ciszy możemy się spotkać z samymi sobą. A Bóg spotyka się tylko z prawdą: bez względu na to, czy to prawda o moim grzechu (wtedy może ją przemienić i zbawić), czy to prawda o mojej cnocie (wtedy może ją wzmocnić i pobłogosławić).

A jak już będę świadomie i prawdziwie stał wobec Boga, wtedy nie muszę robić nic innego, jak po prostu być dla Niego, jak szukać Go, jak się Nim interesować. Tak jak mówiła do współsióstr św. Teresa Wielka: „Na modlitwie po prostu patrzcie na Jezusa”. W modlitwie różańcowej nie chodzi o zalanie Boga milionem naszych intencji albo o napisanie kolejnego tomiku rozważań różańcowych, ale o to, aby z Maryją patrzeć na Jezusa, wejść w tajemnicę Jego życia, zainteresować się Nim. Być z Nim i dla Niego. Tylko tyle. A On już najlepiej będzie wiedział, co ma z tobą zrobić. Pozwól Mu być Bogiem. To On zmieni ciebie, nie ty zmieniaj Boga.

ks. Krzysztof Porosło
Przewodnik Katolicki 39/2016

Głęboki sens

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA – 16.10.2016 – XXIX ZWYKŁA - PARAFIALNE REKOLEKCJE - ZAKOŃCZENIE

08:00     Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Doroty i Edwarda nawalany z okazji 21. rocznicy ślubu

10:30     Za ++ Jana i Bronisławę Kmiecik, ++ Stanisława i Marię Dorosz oraz ++ rodzeństwo z obu stron

12:00     Nowy Las: Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej

PONIEDZIAŁEK– 17.10.2016 – Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

17:30     Różaniec i Msza św.: Za + Andrzeja Kuźma i jego + matkę Janinę

WTOREK – 18.10.2016 – Św. Łukasza, Ewangelisty

17:30     Różaniec i Msza św.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Stanisława Dyba z okazji 68. rocznicy urodzin

ŚRODA – 19.10.2016 – Dzień powszedni

17:30     Różaniec i Msza św.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Katarzyny i Marcina Skalnych z okazji 14. r. ślubu

CZWARTEK – 20.10.2016 – Św. Jana Kantego, prezbitera

17:30    Różaniec i Msza św. szkolna: Za ++ z rodzin Knorr i Słomka

PIĄTEK – 21.10.2016 – Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

17:30     Różaniec i Msza św. młodzieżowa: Za + księdza proboszcza Józefa Panica w 40. rocznicę śmierci oraz ++ kapłanów. Po Mszy św. katecheza dla młodzieży.

SOBOTA – 22.10.2016 – Św. Jana Pawła II, papieża

08:00     Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Zofii Ciastoń z okazji 77. rocznicy urodzin

12:00     POGRZEB: śp. Dariusz Wypychowski, lat 47

NIEDZIELA – 23.10.2016 – XXX ZWYKŁA

08:00     Za + Bronisława Gorzkowskiego oraz ++ z rodzin Gorzkowski i Surma

10:30     Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Doroty i Dariusza Wypychowskich z okazji 25. rocznicy ślubu

15:00     RÓŻANIEC

 

  1. Świętujemy dzisiaj 29. Niedzielę Zwykłą. Nie będzie dzisiaj popołudniowego nabożeństwa różańcowego.

  2. Kończymy już dzisiaj nasze Parafialne Rekolekcje. Dorocie, Markowi i Olkowi oraz O. Rafałowi, ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Maryi Niepokalanej w Bodzanowie składam serdeczne podziękowanie za przewodniczenie, wygłoszone Słowo Boże i świadectwo życia.

  3. Do sakramentu pokuty zapraszam od poniedziałku do soboty, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

  4. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe. Różaniec zawsze był potężną siłą w walce ze złem. W tym roku Kościół prosi o modlitwę za prześladowanych, o ustanie wojen, która zawsze niosą zło, cierpienie i łzy.

  5. W zakrystii można nabyć Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym numerze polecam artykuł o sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

  6. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny: od n-ru 31 – P. Kłakowicz do n-ru 35 – P. Duda. Dziękuję rodzinom: Majerski, Kaliński, Copija i Surma za posprzątanie świątyni.