ŚW. MARCIN


Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż większe znaczenie przypisujemy obchodom świąt Bożego Narodzenia niż Wielkanocy. Więcej znamy miłych sercu tradycji. Lepiej rozumiemy, co stało się w Betlejem niż na Golgocie. Łatwiej zrozumieć żłóbek niż pusty Grób. Również i dzieciom jakoś łatwiej opowiadać o Dzieciątku Jezus niż o Jezusie cierpiącym na krzyżu i o Jezusie Zmartwychwstałym. Tymczasem w roku kościelnym Wielkanoc uważana jest za święto świąt. "Jaśnieją jako szczyt całego roku liturgicznego" - stwierdza się w "Konstytucji o liturgii" ostatniego Soboru o trzech świętych dniach paschalnych. Dlaczego? Ponieważ odkupienie nasze dokonało się na krzyżu, kiedy to Chrystus, umierając, zniweczył naszą śmierć, a zmartwychwstając, dał nam życie wieczne.

Wiele rodzin polskich przeżywa Święta Wielkanocne, zubożając ich treść. W Wielkim Tygodniu robi się porządki i zakupy. Jest to jeden z koszmarniejszych tygodni w roku, szczególnie dla dzieci. Popychane, odganiane, wyrywane do pomocy od swych zajęć w sposób chaotyczny. Często brak czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Zachowała się tradycja święcenia pokarmów. Tak więc dzieci, nawet te, które przez cały rok nie zostaną zaprowadzone do kościoła przez rodziców, idą w Wielką Sobotę z koszyczkami. Z wypiekami na twarzy oglądają barwny Grób Chrystusa. Ale wiele z nich nie rozumie, skąd on się wziął. Są zaskoczone tą zmianą dekoracji w kościele. Jeżeli przyszły do kościoła z rodzicami, mają się kogo zapytać. Jeśli nie, po powrocie do domu zastają najczęściej zapracowaną mamę, wykańczającą świąteczne potrawy, i tatę odkurzającego przy głośno nastawionym telewizorze, który stara się połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie jest to atmosfera do ważnych pytań - rezygnuje. Wreszcie Poranek Wielkanocny - dzielenie się jajkiem przy stole, Msza św., a dalej to już tak jak przy każdej uroczystości rodzinnej. Stół z jedzeniem i piciem, telewizja, goście, coraz głośniejsze rozmowy, śpiewy. Rodzice się bawią, a dzieci...?

Spróbujmy przeżyć te święta inaczej. Spróbujmy nadać im właściwy religijny i bardzo radosny charakter. Szczególnie dzieci powinny przeżywać tego dnia radość tak wielką, by można było ją porównać do radości Apostołów spotykających Chrystusa po zmartwychwstaniu.

Jak więc włączyć dzieci w obchody Świąt Wielkanocnych w rodzinie? Im lepiej sami zrozumiemy tajemnicę pustego Grobu, tym bardziej będziemy mogli otworzyć naszym dzieciom dostęp do przeżyć Świąt Zmartwychwstania. Zupełnie inaczej przeżywa się Poranek Wielkanocny, gdy poprzedziło go uczestnictwo w liturgii Triduum Paschalnego. Trzeba sobie uzmysłowić, że święta rozpoczynają się w Wielki Czwartek wieczorem. I od tej pory uwaga wszystkich członków rodziny powinna się skupić na tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek
Już powinno się zakończyć wszelkie porządki w domu. Jeżeli pomyśleliśmy wcześniej o dobrym rozplanowaniu prac domowych, łącznie z zaangażowaniem w to nawet najmłodszych dzieci, to już od godzin wieczornych możemy świętować Wielki Czwartek. Przed pójściem na wieczorną Mszę św. porozmawiajmy z dziećmi. Rozmowę tę można przeprowadzić w drodze do kościoła, jeżeli wcześniej nie udało nam się wygospodarować na nią czasu. Powiedzmy, że ksiądz będzie ubrany na biało, ponieważ jest to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz sakramentu kapłaństwa. Opowiedzmy im, że w kościołach katedralnych rano odprawiana jest Msza św., w czasie której kapłani ponawiają ślubowanie złożone w dniu święceń. Następuje również poświęcenie olejów świętych, które potem używane są przy liturgii sakramentu chrztu, bierzmowania, namaszczenia chorych i kapłaństwa. Niech dzieci same przypomną, co stało się w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wyjaśnijmy im, że to na tę pamiątkę odprawia się dziś w kościele Mszę św. Zwróćmy uwagę na bicie dzwonów podczas Gloria. Dzwony te zamilkną aż do Gloria w Wigilię Paschalną. W niektórych kościołach po homilii następuje obrzęd obmywania nóg dwunastu mężczyznom, tak jak to czynił Chrystus, dając przykład pokory i miłości. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do bocznego ołtarza, gdzie wierni przez całą noc adorują Pana Jezusa. Zostańmy przez chwilę z dziećmi przy tym ołtarzu adoracji. Przypomnijmy im, że hostia to żywy Pan Jezus. Trudna powiedzieć, ile czasu powinno dziecko poświęcić na adorację. Zależy to między innymi od jego religijności i potrzeby rozmowy z Bogiem. Myślę, że czas adoracji powinno dziecko odczuć jako poświęcony tylko Bogu, często kosztem przyjemności. Na pewno jednak nie powinien być zbyt długi.

Po przeniesieniu Pana Jezusa do bocznego ołtarza następuje ceremonia obmywania ołtarza. W tym czasie przeważnie ludzie opuszczają kościół, spiesząc do domu. Poczekajmy z dziećmi w ławce, pozwólmy, niech zobaczą, jak przebiega ta ceremonia. Mogą ją zaobserwować tylko raz w roku. Wyjaśnić trzeba dzieciom, że zawsze w Wielki Czwartek oczyszcza się w kościołach ołtarze, lichtarze, kropielnice, by na Święta Zmartwychwstania wszystko lśniło. Ma nam to przypominać, że Chrystus, zmartwychwstając, otoczył nasze życie nowym blaskiem. Przypomnijmy dzieciom, że dlatego właśnie tak szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy porządkom w domu. Ale jeszcze ważniejsze są porządki w naszej duszy. Namówmy dzieci, by zastanowiły się, czy nie wyrządziły komuś krzywdy, niech pomyślą, jak ją naprawić tak, aby Święta przeżyć z czystym sumieniem. Tak spędzony wieczór w kościele pełen wrażeń i przeżyć religijnych nastroi nasze dzieci i nas samych do spożycia wspólnej wieczerzy rodzinnej. Stwórzmy taki nastrój, aby wieczór spędzony w rodzinie stanowił całość z tym, co miało miejsce w kościele.
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. W ciągu wieków otrzymywała różne określenia: Dominica in palmis, Hebdomada VI die Dominica, Dominica indulgentiae, Dominica Hosanna, Mała Pascha, Dominica in autentica. Niemniej, była zawsze niedzielą przygotowującą do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.

To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się jak najdokładniej "powtarzać" wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria. Według jej wspomnień patriarcha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Kościele mniej więcej do XI w. W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jerusalem. Obie tradycje szybko się połączyły, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i Męka) . Przy czym, w różnych Kościołach lokalnych owe procesje przyjmowały rozmaite formy: biskup szedł piechotą lub jechał na osiołku, niesiono ozdobiony palmami krzyż, księgę Ewangelii, a nawet i Najświętszy Sakrament. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+ 821). Niektóre też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo uwalniania więźniów (czyżby nawiązanie do gestu Piłata?).

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem (zaleca, nie nakazuje), gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu, nadziejo nasza!".

Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią. W Krakowie (od XVI w.) urządzano uroczystą centralną procesję do kościoła Mariackiego z figurką Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Oto jak wspomina to Mikołaj Rey: "W Kwietnią kto bagniątka (bazi) nie połknął, a będowego (dębowego) Chrystusa do miasta nie doprowadził, to już dusznego zbawienia nie otrzymał (...). Uderzano się także gałązkami palmowymi (wierzbowymi), by rozkwitająca, pulsująca życiem wiosny witka udzieliła mocy, siły i nowej młodości". Zresztą do dnia dzisiejszego najlepszym lekarstwem na wszelkie choroby gardła według naszych dziadków jest właśnie bazia z poświęconej palmy, którą należy połknąć. Owe poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do domów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy Popielcowej.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: " Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje drogę jeszcze dalszą - ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni... Musi potem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na Grób. A potem już tylko pozostaje mu czekać na tę Wielką Noc... To właśnie daje nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową. Wejdźmy zatem uczciwie w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa...

    NIEDZIELA  -  29.03.2015  -  NIEDZIELA PALMOWA,  czyli MĘKI PAŃSKIEJ
        08:00 Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Moniki Samborskiej z okazji urodzin
        10:30 Za ++ Marcina i Władysława Kotlarz, Teresę i Witalisa Kmiecik, ++ Teklę, Katarzynę i Benedykta 
                    Dorosz ++ Michała Kruk, Edwarda Bieleckiego, Alfonsa Raichel i Dariusza Adaszyńskiego
        15:00 GORZKIE ŻALE


     PONIEDZIAŁEK 30.03.2015  -  WIELKI PONIEDZIAŁEK
          16:00 Za ++ rodziców Emilię i Alfonsa Meller
                     Spowiedź święta poza parafią: w Charbielinie od godz. 17:00; w Nowym Lesie od godz. 18:00


     WTOREK  -  31.03.2015  -  WIELKI WTOREK
          16:00 Za ++  z rodziny Urbaniec i Majerski
                      Spowiedź święta poza parafią: w Suchej Kamienicy od godz. 17:00; w Polskim Świętowie
                      od godz. 18:00

     ŚRODA  - 01.04.2015  -  WIELKA ŚRODA
          18:00 Za + Władysława Kotlarza w 8 rocznicę śmierci oraz + Marcina Kotlarza

    CZWARTEK  -  02.04.2015 -  WIELKI CZWARTEK
          18:00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ: Za żyjących i ++ Kapłanów służących w naszej Parafii 
                      oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
          20:00 Zakończenie Adoracji przy Ciemnicy

    PIĄTEK  -  03.04.2015  -  WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
          09:00 Okazja do sakramentu pokuty (do godz. 10:00)
          18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
          21:00 DROGA KRZYŻOWA ulicą naszej wioski (początek w kościele, w tym roku pójdziemy
                      w kierunku Nysy)
          23:00 Zakończenie Adoracji przy Bożym Grobie

    SOBOTA  - 04.04.2015  -  WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC
          13:00 Poświęcenie pokarmów
          22:30 UROCZYSTA LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ, REZUREKCJA i MSZA ŚW.
                      w int. Parafian i Gości

    NIEDZIELA  -  05.04.2015  -  NIEDZIELA WIELKANOCNA - ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
        10:30 Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski w rodzinie Jolanty i Andrzeja Merta
        15:00 NIESZPORY WIELKANOCNE
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
 
1. W liturgii rozpoczyna się Wielki Tydzień. Dzisiaj świętujemy radosne chwile wjazdu Jezusa Chrystusa do
     Jerozolimy. Świę-te dni Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty niech będą dla nas dniami szczególnego
     przeżywania misterium paschalnego. W te dni zechciejmy liczniej przyjść do naszej świątyni na wspólne
     przeżywanie tak pięknej i wymownej liturgii.

2. Przygotowując się na Święta Wielkanocne nie możemy pozostać obojętni na wezwanie Chrystusa do
     pojednania się z Nim i skorzystajmy z sakramentu pokuty.

3. Zbiórka dla ministrantów w czwartek o godz. 10:00.

4. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie dwóch sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Modlić się
     będziemy za żyjących i ++ kapłanów służących w naszej Parafii oraz o nowe powołania kapłańskie,
     zakonne i misyjne.

5. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy oraz ilościowy, a w Wielką Sobotę zaleca się
     wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Za pobożny udział w adoracji i ucałowanie krzyża można
     zyskać odpust zupełny. Ofiara z Wielkiego Piątku przeznaczona będzie na utrzymanie kościołów w
     Jerozolimie w Ziemi Świętej.

6. Drogę Krzyżową rozpoczniemy w Wielki Piątek, po skończonej Liturgii Męki Pańskiej. Gromadzimy się w
     kościele i z krzyżem pójdziemy ulicą naszej wioski, zatrzymując się w czasie drogi przy kolejnych stacjach.
     Proszę o liczny udział dzieci, młodzieży, studentów, rodziców z dziećmi, Róż Różańcowych,
     Duszpasterskiej Rady Parafialnej, Wspólnoty Dorosłych Lektorów, Koła Gospodyń Wiejskich, Strażaków,
     gdyż każda grupa w kolejnej stacji poniesie krzyż. Proszę również o przyniesienie świec lub pochodni
     oraz modlitewnika „Droga do Nieba”.

7. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę całodzienna indywidualna adoracja przed wystawionym
    Najświętszym Sakramentem. Plan adoracji jest następujący:
WIELKI TYDZIEŃ
NIEDZIELA PALMOWA
BOSKIE SŁOWA
Wielka Sobota
Jest dniem spoczynku Pana w Grobie. To nie jest dzień żałoby, ale powinien być wypełniony zadumą nad cudem zmartwychwstania. Jutro już będą śpiewy Alleluja, dzwony, petardy, goście, stół suto zastawiony - taka atmosfera nie sprzyja zadumie. To właśnie dzisiaj można pójść z dziećmi święcić pokarmy. Dzieci, które są przyprowadzane do kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszyczkiem "do pokropienia", pytają, dlaczego Jezus leży w grobie i niewiele rozumieją z odpowiedzi. Dla tych dzieci Bóg nie żyje, ale ustawicznie jest w grobie. Ukazanie martwego Boga małemu dziecku jest wielką dla niego krzywdą. W każdej rodzinie przygotowujemy wraz z dziećmi pokarm do poświęcenia. Pozwólmy dzieciom na aktywność w tym względzie. Nasza rola sprowadza się do wyjaśnienia symboliki pokarmu. Najpierw wkładamy chleb, który symbolizuje " chleb żywy, który zstąpił z nieba" i w Komunii św. daje życie światu. Jajka są symbolem budzącego się nowego życia - Chrystus przez swą śmierć i zmartwychwstanie daje nam swe życie. Mięso, wędliny czy baranek z cukru ma nas myślami przenieść w żydowską Noc Paschalną. Można to wydarzenie biblijne dzieciom opowiedzieć. Nasze przyprawy symbolizują biblijne zioła. Po powrocie do domu stawiamy koszyczek w widocznym miejscu. Tego dnia dekorujemy wszystko wiecznie zielonym bukszpanem.

Nie można nie uczestniczyć w liturgii Wigilii Paschalnej tego dnia. Jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Trzeba koniecznie wyjaśnić dzieciom przed pójściem do kościoła, że obchód Wigilii Paschalnej składa się z czterech części. Liturgii światła, w czasie której kapłan przed Kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas liturgii chrzcielnej kapłan dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Odnowieni biorą udział w Mszy Paschalnej, podczas której zabrzmią wszystkie dzwony i dzwonki. Tradycja każe zabrać do domu wodę święconą, by rano pokropić nią dom i domowników.

Wieczór w rodzinie tego dnia też powinien zgromadzić rodzinę przy świątecznym stole. Ojciec wygasza wszystkie światła w domu, błogosławi rodzinny paschał, zapala go i odmawia modlitwę. Wszyscy zapalają swoje świece od paschału i włączają się w modlitwę. Po odczytaniu odpowiedniego fragmentu Ewangelii zasiadamy do wspólnej wieczerzy.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, skorzystanie z niego w pełni ubogaci naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa. Życzę Państwu odkrycia bogatej treści Tajemnicy Paschalnej.
Wielki Tydzień w rodzinie chrześcijańskiej
Wielki Piątek
Dzień Męki i Śmierci Chrystusa. Niech będzie w naszym domu cisza pozwalająca przeżyć Misterium Męki i Śmierci Jezusa. O godzinie 15.00, godzinie śmierci Pana Jezusa, uklęknijmy z dziećmi na chwilę przed domowym ołtarzykiem. Może to właśnie będzie najodpowiedniejszy moment, by przedłożyć Bogu największą prośbę rodziny. Jeżeli jest to możliwe, warto tego dnia uczestniczyć w parafialnej Drodze Krzyżowej. W domu wyeksponujmy krzyż na białym obrusie w centralnym miejscu. Warto tego dnia wyłączyć radioodbiorniki, magnetofony czy telewizory. Można też puszczać z magnetofonu muzykę wielkopostną, już dziś dostępną szeroko w sprzedaży. Co robić, gdy nasze dzieci przyzwyczajone są do telewizji, radia, gier komputerowych, jak wypełnić ten czas, by był do zniesienia? Zaproponujmy dzieciom, by narysowały ilustracje do Drogi Krzyżowej, a może ulepią stacje z plasteliny. Starszym dzieciom można zaproponować, by poszukały wśród bohaterów Drogi Krzyżowej czy opisu Męki Pańskiej postaci najbardziej do siebie podobnych i zastanowiły się nad swą postawą wobec Chrystusa. Pomysły pojawią się spontanicznie, gdy tylko otworzymy dzieci na takie myślenie.

Wieczorem w kościele ludzie gromadzą się na liturgii wielkopiątkowej. Trwa ona długo i warto dzieci przygotować do tego przeżycia. Wyjaśnijmy im, że tego dnia nie ma Mszy św. Uprzedźmy dzieci, co będzie się działo w kościele, by przeżywały rozumnie tę liturgię. Powiedzmy więc dzieciom przed pójściem do kościoła, że liturgia dzisiejsza będzie składała się z trzech części. Liturgia Słowa poprzedzona jest procesją i leżeniem krzyżem przez kapłanów przed obnażonym ołtarzem. Kapłani są ubrani w czerwone szaty, czerwień symbolizuje męczeństwo. Po powstaniu kapłan modli się i rozpoczyna się liturgia Słowa Bożego. Po odczytaniu proroctwa Izajasza i fragmentu Listu do Hebrajczyków czytany jest opis Męki Chrystusa z Ewangelii św. Jana. Liturgię Słowa Bożego kończy modlitwa powszechna.

Uroczysta adoracja krzyża poprzedzona jest jego odsłonięciem. Ponieważ ta część liturgii trwa długo, zadbajmy o to, by dzieci miały wcześniej przygotowane teksty śpiewanych pieśni. Są to: Ludu, mój ludu, Krzyżu święty i Święty Boże. Wspólna komunia jest ostatnią częścią liturgii. Po jej zakończeniu procesjonalnie zanosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

Po powrocie do domu zbieramy się na krótką liturgię domową. Na stole w centralnym miejscu powinno ustawić się krzyż, który ojciec daje do pocałowania wszystkim zebranym. Następnie odczytuje Ewangelię. Jeżeli wszyscy byli w kościele tego dnia, nie ma potrzeby odczytywania tekstu Męki Pańskiej, można wybrać inny stosowny fragment.

Należałoby również, jeżeli kościół jest w pobliżu, udać się na adorację do Grobu Pańskiego. Warto dzieciom opowiedzieć, skąd wziął się zwyczaj tego wielkopostnego pielgrzymowania. A ma on swe korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzono się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.
ZDJĘCIA
              ---WIELKA SOBOTA---
10:00 - numery domów: 1 - 15
11:00 - numery domów: 16 - 30
12:00 - numery domów: 31 - 45
13:00 - błogosławieństwo pokarmów
14:00 - Róże Różańcowe
15:00 - numery domów: 46 - 60
16:00 - numery domów: 61 - 73
17:00 - numery domów: 74 - 92
18:00 - numery domów: 93 - 111
19:00 - numery domów: 113 - 130
20:00 - numery domów: 131 - 150
21:00 - numery domów: 151 - 179
             ---WIELKI PIĄTEK---
08:00 - numery domów: 1 - 19
09:00 - numery domów: 20 - 37
10:00 - numery domów: 38 - 54
11:00 - numery domów: 56 - 73
12:00 - numery domów: 74 - 92
13:00 - Róże Różańcowe
14:00 - numery domów: 93 - 111
15:00 - numery domów: 113 - 130
16:00 - numery domów: 131 - 150
17:00 - numery domów: 151 - 179
8. Uroczysty obchód Zmartwychwstania Pańskiego zaczniemy w sobotę o godz. 22:30. Będzie to najbardziej
     uroczysta liturgia upamiętniająca fakt Zmartwychwstania Pańskiego, gdyż całe to zbawcze wydarzenie
     miało miejsce właśnie w nocy. Stąd święto to nosi nazwę WIELKANOC. O północy, po zakończonej
     liturgii, uroczysta rezurekcja. Na liturgię proszę o przyniesienie świec, a na rezurekcję można również  
     pochodnie. Strażaków zapraszam do niesienia baldachimu. W związku z powyższym nie będzie w naszej  
     Parafii drugiej rezurekcji sprawowanej tradycyjnie o świcie. 

9. W zakrystii można nabyć Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym numerze dodatek z filmem Mela Gibsona
     „Pasja”. Polecam również dwa ciekawe artykuły: 1. Co znajdowało się za zasłoną, która przedarła się w
     chwili śmierci Jezusa na krzyżu; 2. Co robić, gdy sumienie podpowiada coś innego, niż naucza Kościół?

10. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny od n-ru  116 - P. Jelonek, Turzański do n-ru 123a - Dawny Dom
       Nauczyciela. Sprzątanie w sobotę od godz. 08:00. Dziękuję rodzinom: Wizimirski, Ścieszka, Zięcik, Nosal i
       Rajczyk za posprzątanie świątyni.

    CZWARTEK
  -  02.04.2015 -  WIELKI CZWARTEK
          18:00
MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ: Za żyjących i ++ Kapłanów służących w naszej Parafii
                      oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
          20:00 Zakończenie Adoracji przy Ciemnicy


    PIĄTEK
  -  03.04.2015  -  WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
          09:00
Okazja do sakramentu pokuty (do godz. 10:00)
          18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
          21:00 DROGA KRZYŻOWA ulicą naszej wioski (początek w kościele, w tym roku pójdziemy
                      w kierunku Nysy)

          23:00 Zakończenie Adoracji przy Bożym Grobie


    SOBOTA
  - 04.04.2015  -  WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

          13:00 Poświęcenie pokarmów
         
22:30 UROCZYSTA LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ, REZUREKCJA i MSZA ŚW.
                      w int. Parafian i Gości

Małgorzata Rekowska
PANORAMA KOŚCIOŁA
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
GALERIA ZDJĘĆ
PARAFIA STARY LAS 2011-2015  WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE