ŚW. MARCIN
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

    NIEDZIELA  -  26.10.2014  -  KIERMASZ - 97 ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
          08:00 Za + Władysława Wnęk oraz ++ rodziców Eugenię i Karola Wnęk
          10:30 Za ++ rodziców Karola i Michalinę Wiśniewskich, ++ dwóch braci, ++ rodziców Wawrzyńca
                      i Rozalię Burda oraz + brata Eugeniusza
          15:00 RÓŻANIEC


     PONIEDZIAŁEK 27.10.2014  -  Dzień powszedni
         17:30 RÓŻANIEC I MSZA ŚW.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski dla Lucyny i Sławomira Przymus
                     z ok. 30 r. ślubu


     WTOREK  -  28.10.2014  -  Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
          17:30 RÓŻANIEC i MSZA ŚW.: Za + ojca Adama Kisielewicza w 11 rocznicę śmierci, ++ jego rodziców
                      Walerię i Stanisława Kisielewicz oraz ++ Wandę Fitowską, Annę i Jana Nawalany

     ŚRODA  - 29.10.2014  -  Dzień powszedni
          17:30 RÓŻANIEC i MSZA ŚW.: Dziękczynno błagalna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
                      dalsze błogosławieństwo Boże dla Jana Wójtowicza z okazji 54 rocznicy urodzin

    CZWARTEK  -  30.10.2014  -  Dzień powszedni
          17:30 RÓŻANIEC i MSZA ŚW.: Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski w rodzinie Gorzola oraz za ++ ojca
                      Mieczysława, dziadków Janinę i Józefa Kowalskich, synów Józefa i Edwarda

    PIĄTEK  -  31.10.2014  -  Dzień powszedni
          13:30 POGRZEB: śp. Wanda Smoczyńska, lat 75
          17:30 RÓŻANIEC i MSZA ŚW.: Za + Barbarę Nosal w 3 rocznicę śmierci oraz + Edwarda Nosal

    SOBOTA  - 01.11.2014  -  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
          08:00 Za + męża Józefa Merta oraz + syna Henryka
          10:30 Za ++ ojca Bronisława i siostrę Martynę
          14:00 Nabożeństwo za zmarłych z procesją na cmentarz

    NIEDZIELA  -  02.11.2014  -  WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
          08:00 Za + córkę Wioletę Oleksy w 7 rocznicę śmierci
          10:30 Za + mamę Józefę Kulig w 20 rocznicę śmierci oraz + ojca Stanisława
          15:00 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
 
1. Świętujemy dziś Kiermasz - 97 rocznicę poświęcenia kościoła parafialnego.
   
     2. W niedzielę po różańcu o 15 zebranie Rady Parafialnej.

3. Do sakramentu pokuty zapraszam od poniedziałku do soboty, 30 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

4. W piątek ostatnie nabożeństwo różańcowe. Zapraszam szczególnie tych, którzy w miesiącu nie znaleźli
     czasu na wspólną modlitwę.

5. W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Zapraszam do udziału we Mszach Świętych oraz w
     nabożeństwie za zmarłych o godz. 14:00 z procesją na cmentarz. W kościele będą poświęcone lampki i
     znicze na groby.

6. W dzień Wszystkich Świętych Członkowie Rady Parafialnej będą zbierali ofiary na pokrycie kosztów 
     związanych z  cmentarzem.

7. W niedzielę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszam na różaniec za zmarłych
     wymienionych w wypominkach (będą odczytywane od niedzieli do środy). Wierni, którzy nawiedzą
     kościół w Uroczystość Wszystkich Świętych, a cmentarz do 8 listopada mogą zyskać odpust zupełny, który
     ofiarujemy za zmarłych.

8. Nadal można zamawiać intencje Mszy świętych na rok 2015.

9. Wypominki można składać na bocznym ołtarzu NSPJ.

10. W zakrystii można nabyć Gościa Niedzielnego. W dzisiejszym numerze polecam artykuł: co naprawdę
       wydarzyło się na synodzie biskupów o rodzinie? Do numeru dołączony został obrazek z modlitwą męża
       za żonę.

11. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny od n-ru 106 - P. Wizimirski do n-ru 114 - P. Wypychowski.  
       Dziękuję rodzinom: Burda, Pasiut, Gawron, Szkarłat, Łuczków, Wnęk, Jarzynka za posprzątanie kościoła.

12. ZAPOWIEDZI: Łukasz Ciurko (Karszówek) i  Jagoda Wnęk (Stary Las) - zap. 2
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY
KOŚCIÓŁ ŚW. MARCINA BISKUPA W STARYM LESIE
W ostatnią niedzielę października w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego umieszczono uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. Dzień ten, zwany kiedyś kiermaszem, obchodzono do niedawna we wszystkich kościołach równocześnie.

Wyjątek stanowiły kościoły katedralne, które miały wyznaczone w ciągu roku rocznice poświęcenia. Obecnie uroczystość tę obchodzą w ostatnią niedzielę października tylko te świątynie, których dokładnej daty poświęcenia nie można ustalić.

W ciągu roku są dwa szczególne dni, ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona oraz rocznica poświęcenia. Dzień patrona jest odpowiednikiem ludzkich imienin. W tym dniu w danym kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa, gdyż po spełnieniu odpowiednich warunków można uzyskać wtedy odpust zupełny. Dla podniesienia rangi tej uroczystości zwyczajowo przenosi się jej obchód na najbliższą niedzielę, aby umożliwić wiernym liczne uczestnictwo we Mszy.

Dzień poświęcenia kościoła jest analogią do przyjęcia przez człowieka sakramentu chrztu świętego. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym. Kościół przez poświęcenie staje się budynkiem przeznaczonym wyłącznie do służby Bożej. Odtąd nie może służyć żadnym świeckim celom.

W liturgii istnieją dwie formy oddania budowli do celów kultu. Kościół można pobłogosławić lub poświęcić. Poświęcenie jest formą uroczystszą. Przewodniczy mu biskup, sprawując bogate obrzędy. Od budowniczych kościoła biskup otrzymuje klucze do świątyni. Po otwarciu drzwi jako pierwszy wchodzi do kościoła, wprowadzając do niego lud. Podczas Mszy św. biskup kropi ołtarz i ściany świątyni wodą święconą, namaszcza ołtarz i ściany w czterech lub dwunastu miejscach.

Podczas poświęcenia umieszcza się w ołtarzu relikwie świętych, zapala światła i okadza nową świątynię. Na zakończenie Liturgii po raz pierwszy Chleb Eucharystyczny umiesza się w tabernakulum. Czerwona lampka informuje, że miejsce to jest święte jako mieszkanie Boga.

Do niedawna na poświęcenie kościoła używało się terminu konsekracja. Dziś odnosi się go tylko do osób poświęcanych Bogu (śluby wieczyste osób konsekrowanych czy święcenia biskupie).
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina Biskupa powstał w latach 1913-1917 na miejscu małego kościoła znajdującego się w miejscu dzisiejszego głównego ołtarza i nawy głównej. Współczesny wygląd naszej Świątyni zawdzięczamy przebudowie w latach 1925 - 1926. W tych latach kościół uzyskał neobarokowy wygląd wnętrz, piękne witraże przedstawiające świętych oraz organy. Z tego okresu pochodzi również kaplica z płaskorzeźbą przedstawiającą Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. W świątyni zamontowane były trzy dzwony. Dzwon  bijący jedynie w celu ogłoszenia śmierci, dzwon ten zwany był dzwonem Maryjnym, pochodził z 1505 roku, w 1942 roku został wraz z drugim dzwonem kościelnym zwanym św. Marcin pochodzącym z 1938 roku  przetransportowany na przetopienie.  Dzwon, który zawieszony jest na wieży do dnia dzisiejszego zwany jest „Wołaczem” i pochodzi z 1585 roku.  Będąc w tym miejscy należy wspomnieć o zegarze, który jest przecież jednym z wyznaczników czasu życia na wsi działającym od swojego powstania w 1914 do dnia dzisiejszego, pomagając dawnym i dzisiejszym mieszkańcom miejscowości.
Zdjęcie „starego” kościoła od strony wieży kościelnej.
Zdjęcie „starego” kościoła od strony plebanii.
Okres wojenny był dla zabudowań kościelnych okresem względnie spokojnym, pomijając utratę dwóch dzwonów w 1942 roku, to dopiero działania frontu w 1945 roku spowodowały znaczne zniszczenia. Radzieccy żołnierze używali wieży kościelnej jako punktu obserwacyjnego, kiedy zauważyła to armia niemiecka, skierowała ostrzał  w kierunku wieży, dokonując wielu szkód i zniszczeń.  Lata powojenne mijały na remontowaniu i odnawianiu naszej Świątyni. Odnowiono wieżę z zegarem, zaankrowano świątynie. W późniejszych latach zmieniono pokrycie dachowe. Łupek zastąpiono blachą miedziową. 
Wnętrze po przebudowie - jeszcze bez malowideł.
Otoczenie wkoło kościoła zmieniło się również. Zlikwidowano dawny cmentarz niemiecki, posadzono krzewy, odnowiono bramę i mury. W 1963 roku odmalowywano i restaurowano malowidła kościelne.
Kościół po przebudowie.
Plan przebudowy kościoła - strona północna.
Plan przebudowy kościoła - strona wschodnia.
Plan kościoła - rzut na parter.
Więcej zdjęć po kliknięciu w link:   http://1drv.ms/10snbba
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

Kształtowanie się uroczystości

W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.

Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w. otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim tych Świętych Pańskich "z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków" (por. Ap 7, 9), którzy nie mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin.

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga, którego oni "reprezentują". Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub niezwykłą cnotą.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu 2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest traktowany jako obowiązek.

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna.
PANORAMA KOŚCIOŁA
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
GALERIA ZDJĘĆ
PARAFIA STARY LAS 2014 - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE